Vleeskuikenkraamstal

Bestemd voor zowel conceptkuikens (ook HatchCare) als regulier.

Stalverwarming.nl (leverancier van Vita-Lex verwarmingspanelen) en Smits Agro BV (leverancier van de oplierbare kraamkamer, maar ook van voer en drinklijnen) hebben dit systeem ontwikkeld en uitgevoerd. De achterliggende doelen zijn tweeledig.

 • Dierenwelzijnsfactor verhogen.
 • Duurzaam en/of energieneutraal verwarmen.

De opstart begint in de oplierbare kraamkamer. Daarna de vrije uitloop binnen in de stal links van de  kraamkamer. Dan de vrije uitloop rechts van de kraamkamer. En tenslotte voor concept kuikens op dag 21 de wintergarten.

Moederkloek effect
Het is bekend, dat uitgekomen kuikens, instinctief de warmte zoeken van de moederkloek. Daar is in het concept van de “Kraamkamerstal” naar gezocht. In traditionele kuikenstallen is dit niet realiseerbaar. Daar wordt de gehele stal opgewarmd met hete lucht die rondcirculeert in de stal en dwalen de kuikens in een voor hen, onoverzienbare ruimte.
Het grote voordeel van kraamkamerhuisvesting voor de kuikens is de kleinschaligheid, waarin het dier zijn belangrijke start maakt. Het gevoel van veiligheid wordt hiermee bevorderd. Over de gehele lengte van de stal worden Vita-Lex-panelen als “moederkloeken” opgehangen. Deze zorgen voor warmtezones, binnen de kraamkamer. Tevens is in de kraamkamer een voer en waterlijn aanwezig. De kraamkamer blijft tot en met dag vijf gesloten. Dit ter bevordering van het veiligheidsgevoel van het dier. Een belangrijke reden is ook dat op dag zes, als de kraamkamer aan één zijde opgelierd wordt, er voor het kuiken een weg terug is onder de warmte van de Vita-Lex panelen. Het is daar immers aan gewend geraakt                                                                      

Uw voordelen:

 • Comfort voor gebruiker door kleinschalige opstart.
 • Stralingswarmte boven de kuikens.
 • Het lage energieverbruik.
 • Voer en water in de kraamkamer altijd op korte afstand bereikbaar.
 • Gunstige VC en netto voederwinst per afgeleverd kuiken.
 • Weinig tot geen onderhoud en 5 jaar garantie op de Vita-Lex panelen.
 • Op weg naar energieneutraal produceren in combinatie met zonnepanelen.
 • Een zeer snelle terugverdientijd op de investering.

Alle testresultaten van de eerste drie rondes bij Mts Rozema in Bakkeveen zien er zeer fraai uit.

Bij deze testen zijn de volgende punten beoordeeld:

 • Vleeskuiken afrekening / Kengetallen.
 • Gemiddeld netto gewicht
 • Uitval percentage
 • Voederconversie
 • VC - 1500g netto
 • Aantal mestdagen
 • Groei per dag in grammen
 • Produktie getal (Overleving in % x voederconversie = totaal /door daggewicht)
 • Voederwinst per afgeleverd kuiken
 • (Voederkosten + kuikenkosten excl. investering, verwarming en ventilatie)
 • Energiekosten vergelijk op gasverwarming.
 • Ammoniak kg/NH3/dp/jaar