Mestverwerking Wolbers maakt MEST op MAAT

Wolbers Mesttechniek heeft een unieke installatie ontwikkeld om op boerderijschaal van mest waardevolle grondstoffen te maken. De Ruwe Mest wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie wordt gehygiëniseerd ( minimaal een uur verwarmd tot 70 graden ) De machine van Wolbers heeft als enige hier de NVWA Certificering op. De dunne Fractie wordt verder ontleed. Over blijven o.a. Fosfaat, Kali en nitraat. Door de Mest te ontleden kunnen we de stroom ook echt sturen en gehaltes bepalen. Zo kan er een gewenst waarde product gemaakt worden. MEST OP MAAT IN EIGEN BEHEER.  Na een eerste Pilot in Markelo is een 2de modulaire machine gebouwd en geplaatst in Saasveld. De 3de machine staat inmiddels klaar voor uitlevering.  Afgelopen week is er in Weerselo een Congresdag en Vakdag georganiseerd. Beide dagen waren druk bezocht. Tijdens deze opendagen was er volop gelegenheid om met afgevaardigden van Gemeente, Provincie, financiers, Adviseurs en Specialisten op gebied van Mest en Energie van gedachte te wisselen. Na 6 jaar van ontwikkeling kunnen we nu zeggen: “ De tijd is daar, het mag nu gebeuren “

Gezamelijke aanschaf behoort ook tot de mogelijkheden en D.L.L. (beter bekend als de Lage Landen ) heeft haar toestemming gedaan om de helft te financieren. Ook dit is bij eerdere innovatieve projecten nog niet eerder gebeurd. Dat zegt wel iets.

Het is nu aan de Sector om samen met ons en de gezamelijke partners hier verder in door te pakken. Dit is nodig om nog verder door te kunnen ontwikkelen. Ongetwijfeld zal hier meer gezamenlijke kennis mee opgedaan worden. In Nederland lopen we ver vooruit en die koppositie moeten we ook zien te behouden. Samen maakt elkaar sterk.